2006-09-15
Bezpłatny kurs języka angielskiego dla dzieci z rodzin zastępczych
Centrum Językowe The Tower zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu:
"WYRÓWNANIE SZANS NA RYNKU PRACY MŁODZIEŻY Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH"
Projekt skierowany jest do 150 osób w wieku 15-24 lata będących wychowankami placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych z województwa mazowieckiego.
W ramach projektu oferujemy całkowicie BEZPŁATENIE szkolenia z zakresu języka angielskiego, warsztaty z psychologiem, spotkania z doradcą zawodowym oraz udział w konferencji połączonej z targami pracy.
Realizacja projektu rozpocznie się w październiku 2006 r., a jego zakończenie przewidywane jest na marzec 2007 r.
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 wrzesień 2006 r.
Więcej informacji oraz ankietę zgłoszeniową znajdziesz na stronie http://www.twr.edu.pl

Wstecz