Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej
www.fundacja.przyjaciolka.pl/koalicja


Fundacja Ernst & Young
www.ey.com/global/content.nsf/Poland/Fundacja


Fundacja Rodzin Adopcyjnych
www.adopcja.org.pl


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Misja Nadziei
www.misjanadziei.org.pl


Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa
www.fosterparents.org.pl


Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa o. Śląski - Lędziny - FAS
www.fas.edu.pl


Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia
www.profamilia.pl


Towarzystwo Nasz Dom
www.naszdom.home.pl


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
www.tpdzg.org.pl


Fundacja Orlen Dar Serca
www.darserca.pl


Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA
www.frs.pl/szansa.html


Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych DAJ SZANSĘ
http://fundacja.dajszanse.free.ngo.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
www.fdn.pl


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia
www.niebieskalinia.pl


Polskie Towarzystwo Dysleksji
http://dysleksja.univ.gda.pl/


Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z ADHD
www.adhd.info.pl


Interwencyjna Placówka Opiekuńcza w Otwocku
www.adopcja.org.pl/ipo

Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Warszawie
www.adopcja.org


Publiczny Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Warszawie
www.adopcja.futuro.pl


Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
www.wcpr.pl


Komitet Ochrony Praw Dziecka
www.kopd.pl